Πρόκειται για ξενώνες που φιλοξενούν φοιτητές, προερχόμενους τόσο από το εξωτερικό όσο και από διάφορες περιοχές της χώρας.

 

Υπεύθυνος: Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Περιστερίδης. Τηλ. 2310 514876