1. Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος : Ο Σεβασμιώτατος.
Μέλη : 1) Πρωτοπρ. Στέφανος Βασιλείου,
2) Πρωτοπρ. Νικηφόρος Καλαϊτζίδης,
3) κ. Ελένη Σπίτσα-Δεβελάσκα (τ. Αεροπαγίτης),
4) κ. Νικόλαος Καραγώγος Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,
5) κ. Νικόλαος Κολαβιάς, Εκκλ. Σύμβουλος,
6) κ. Γεώργιος Καραμήχος, Εκκλ. Σύμβουλος.
Εισηγητής : Ο Πρωτοσύγκελλος π. Διονύσιος Πατσάνης
Γραμματέας : Ο Αρχιμανδρίτης π.Ιάκωβος Κιζιρίδης
2. Επισκοπικό Δικαστήριο
Πρόεδρος : Ο Σεβασμιώτατος.
Μέλη : 1) Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης και
2) Πρωτοπρ. Γεώργιος Μίλκας
3. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
Πρόεδρος : Ο Σεβασμιώτατος.
Μέλη : 1) Πρωτ/γκελλος, Αρχιμ. Διονύσιος Πατσάνης,
2) Πρωτοπρ. Στέφανος Βασιλείου,
3) κ. Οσία Φουρμούζη και
4) κ. Όλγα Κατσαγάνη.