Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στο Γραφείο Τύπου της Μητροπόλεως  από τον εντιμότατο κύριο Ν.Μαγγίνα. Τον ευχαριστούμε πολύ.

[justified_image_grid flickr_user=136043835@N03 flickr_photoset=72157717737334866]