Στο Φάρο του κόσμου
εμβολιάστηκαν από το Κοινωνικό ιατρείο της Ι.Μητροπόλεως 77 παιδιά με 140 εμβόλια!

[justified_image_grid flickr_user=136043835@N03 flickr_photoset=72157661013532846]