Ι. Κ. Ν. Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Νεαπόλεως

Εφημέριοι : Πατσιάς Παύλος, Σκαρλάτος Γεώργιος, Πενλόγλου Ιωάννης, Σαρησάββας Γεώργιος, [...]